საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია დაარსდა 2003 წელს და წარმოადგენს ეროვნულ ასოციაციას, რომელიც მუშაობს მუზეუმებისა და მუზეუმების პროფესიონალებისთვის საქართველოში.