საერთაშორისო ტრეინინგ-პროგრამა

პროგრამის სტრუქტურა 

 • ტრეინინგები
 • საჯარო ლექციები / ვებინარები
 • პირისპირ მენტორობა
 • პრაქტიკული სასწავლო ვიზიტები

პროგრამის სასწავლო მოდულები

 • მუზეუმის მისია, ხედვა, ფასეულობები
 • საგანმანათლებლო როლი
 • სოციალური როლი
 • აუდიტორიის განვითარება
 • ინკლუზიურობა და ხელმისაწვდომობა
 • ლიდერობა
 • მდგრადობა
 • სამუზეუმო მარკეტინგი და კომუნიკაცია
 • ბიზნეს-კულტურის განვითარება
 • ეკონომიკური როლი
 • ციფრული გავლენა
 • საერთაშორისო თანამშრომლობის საკითხები მუზეუმებსთვის