აქტივობები

პროექტის გეგმა:

 • ტრენინგების სერია
 • ლექცია-სემინარები
 • საჯარო ლექციები / ვებინარები
 • მენტორობა
 • სასწავლო ვიზიტები / პრაქტიკუმი
 • საერთაშორისო ფორუმი
 • კვლევა/ანალიზი/რეკომენდაცია
 • პუბლიკაციები პროექტის ექსპერტთა მიერ
 • ფინალური კონფერენცია
 • სამუზეუმო სწავლების საერთაშორისო ცენტრის დაფუძნება.

ძირითადი კომპონენტები: 

 • სამწლიანი საერთაშორისო ტრენინგ-პროგრამა
 • კვლევა სამი ქვეყნის სამუზეუმო სივრცეში – ფაქტები და ციფრები, პრობლემები, განვითარების პერსპექტივები.

პროგრამის მოდულები:

 • მუზეუმის მისია, ხედვა, ფასეულობები
 • სამუზეუმო განათლების როლი
 • მუზეუმის სოციალური როლი
 • აუდიტორიის განვითარება
 • ინკლუზიურობა და ხელმისაწვდომობა
 • მუზეუმის ლიდერობა
 • მუზეუმის მდგრადობა
 • სამუზეუმო მარკეტინგი
 • ბიზნეს-კულტურის განვითარება მუზეუმში
 • მუზეუმის ეკონომიკური როლი
 • ციფრული ეპოქა და მუზეუმი
 • სამუზეუმო საერთაშორისო თანამშრომლობის საკითხები