პროექტი BE MUSEUMER

პროექტი “BE MUSEUMER“ (2019-2022) შემუშავდა და ხორციელდება საქართველოს მუზეუმების ასოციაციის მიერ ევროპის სამუზეუმო ორგანიზაციების ქსელსა (NEMO) და ნიდერლანდების კულტურის მენეჯმენტის აკადემიასთან პარტნიორობით.

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის შემოქმედებითი ევროპის კულტურის პროგრამის გრანტის ფარგლებში.

#bemuseumer #museumers #bemuseumerresearch #museumcommunication #creativeeurope #EU4Culture #EU4Georgia