ალექსანდრე და მარიამ ჯამბაკურ-ორბელიანთა სასახლე-მუზეუმი მემორიალური მუზეუმები

მუზეუმის მისამართი: კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ლამისყანა
მუზეუმის დაფუძნების თარიღი: 1986
მუზეუმის იურიდიული სტატუსი: ა(ა)იპ კასპის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო გაერთიანება
მუზეუმის ტიპი (პროფილი): ისტორიული
მუზეუმის ექსპონატების რაოდენობა: 1685

მუზეუმის კოლექციების მოკლე აღწერა: მუზეუმი განთავსებულია ჯამბაკურ-ორბელიანების XVIII-XIX ს.ს.-ის სასახლეში. მუზეუმის კოლექციები ძირითადად მოიცავს XVIII _XIX ს.ს.-ის ეთნოგრაფიულ მასალებს, აგრეთვე ნუმიზმატიკურ, დოკუმენტურ და ფოტო მასალას, სახვითი ხელოვნების ნიმუშებს

მუზეუმის მუშაობის განრიგი: ყოველდღე, კვირისა და ორშაბათის გარდა, 10 სთ-დან 17 სთ-მდე.
მუზეუმში შესასვლელი ბილეთის ფასი: სკოლის მოსწავლეები და სტუდენტები – 0.50 ლ., უფროსები – 1 ლ., საექსკურსიო მომსახურება – 3 ლ.
უფასო ვიზიტი: 6 წლამდე ასაკის ბავშვები; საქართველოს და უცხოეთის მუზეუმების თანამშრომლები, ICOM-ის წევრები (შესაბამისი დოკუმენტის და ID ბარათის წარდგენით); სპეციალური საჭიროების მქონე პირები (შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით); იძულებით გადაადგილებული პირები.

გამოფენები: “მუზეუმის ფონდებიდან”, “ორბელიანთა გენეალოგია”
საგანმანათლებლო პროგრამები: “ ერისთავ- ორბელიანები და საქართველოს ისტორია”, “ “მუზეუმი და საზოგადოება”, “მოხალისე გიდები”, “ დავით გურამიშვილი – თეოლოგი და დიდაქტიკოსი”
გამოცემები: გამოსაცემად მზადდება მუზეუმის გზამკვლევი

მუზეუმის ფართობი: 420 კვ/მ
მუდმივი ექსპოზიცია: 210 კვ/მ
პერიოდული გამოფენები: 61 კვ/მ
საცავი: 27.5 კვ/მ

მუზეუმისშენობისსტატუსი: შენობას მინიჭებული აქვს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი (საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის 2008 წლის 4 მარტის # 3/133 ბრძანება).