ვებინარები

ვებინარის ფარგლებში მარგერიტა სანი წარმოგიდგენთ საერთაშორისო თანამშრომლობის მეთოდოლოგიას მუზეუმებისთვის და ზოგად რჩევებს, თუ როგორ განვავითაროთ პროექტის იდეა წარმატებულ წინადადებამდე. მეთოდოლოგია ეფუძნება NEMO-ს კვლევის ინსტრუმენტთა ნაკრებს “მუზეუმების საერთაშორისო თანამშრომლობა”, რომელიც დამხმარე სახელმძღვანელოა  მუზეუმების, მუზეუმების ასოციაციებისა და კულტურის სხვა ორგანიზაციებისთვის ევროპის მასშტაბით ევროკავშირის დაფინანსების მიღებისა და საერთაშორისო აქტივობების გაზრდის მიზნით. ნაკრები მიმოიხილავს საერთაშორისო თანამშრომლობის სარგებელსა და დაფინანსების არსებულ შესაძლებლობებს.
რისთვის არსებობს თქვენი მუზეუმი? შეგიძლიათ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა? იცით თუ არა თქვენი მუზეუმის მისია, ხედვა და ფასეულობები? ცვალებად სამყაროში მუზეუმებმა რეგულარულად უნდა იფიქრონ იმაზე, თუ რას აკეთებენ რეალურად, რისი მიღწევა სურთ და როგორ მუშაობენ.
ვებინარის ფარგლებში დევიდ ვოილომი რამდენიმე საკვანძო გასაღებს გასწავლით, რათა განავითაროთ, გაამყაროთ ან გადახედოთ თქვენი მუზეუმის მისიის განაცხადებს.
იმ პერიოდში, როდესაც საზოგადოება COVID-ის კრიზისიდან გამოდის, გამოჯანმრთელების პერიოდი ფოკუსირებული უნდა იყოს საზოგადოებაში არსებული იმ სისუსტეების აღმოფხვრაზე, რამაც ზოგადად, ხელი შეუწყო კრიზისს, უფრო „წინ წასულიყო“. მუზეუმებს შეუძლიათ წვლილი შეიტანონ ამ ტრანსფორმაციაში იმ სოციალური და გარემოსდაცვითი საკითხების განხილვით, რომლებიც საფრთხეს უქმნის ჩვენს სამყაროს. მუზეუმებს შეუძლიათ დაეხმარონ საზოგადოებას, გამოვიდნენ კრიზისიდან უფრო ძლიერ, უკეთ მომზადებულ და ნაკლები რისკის მქონე მსოფლიოში. თუმცა რომელი მაგალითი გამოვიყენოთ ამისთვის? ვებინარის ფარგლებში ისწავლით, თუ როგორ გამოგვადგება მდგრადი განვითარების მიზნების მაგალითი და თუ როგორ შეუძლია მუზეუმებს, სასარგებლო წვლილი შეიტანონ „უკეთესი აღდგენისთვის“.
ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა, რომლის წინაშეც დღეს მუზეუმები დგას, დაკავშირებულია საზოგადოების, უფრო სწორად, საზოგადოებისთვის მიმართული აქტივობების რაოდენობისა და მრავალფეროვნების ზრდასთან. აუდიტორიის განვითარების კონცეფცია გამოცდილია მრავალ მუზეუმში, რომელიც შექმნილია როგორც აუდიტორიის, ისე სპონსორების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. ტერმინი საზოგადოების თანამონაწილეობა, განათლებისგან განსხვავებით, უკეთ ასახავს იმას, რასაც ამჟამად მუზეუმის პედაგოგები აკეთებენ.
ვებინარის ფარგლებში განხილულია ეს ცვლილებები ევროპის სხვადასხვა ინსტიტუციის მაგალითების შესწავლის საფუძველზე.