თბილისის თოჯინებისა და სათამაშოების მუზეუმი სხვადასხვა პროფილის მუზეუმები

მუზეუმის მისამართი: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. 103
მუზეუმის დაფუძნების თარიღი: 1937
მუზეუმის იურიდიული სტატუსი: ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური მუზეუმების გაერთიანება
მუზეუმის ტიპი (პროფილი):
მუზეუმის ექსპონატების რაოდენობა: 3000

მუზეუმის კოლექციების მოკლე აღწერა: მუზეუმში დაცულია 3000-მდე მაღალმხატვრული ექსპონატი: ქართული ხალხური და მხატვრული დედოფალა, მოძრავ-მუსიკალური სათამაშოები, ლიტერატურული პერსონაჟების მიხედვით შექმნილი თოჯინები. ფონდში განსაკუთრებული ადგილი უკავია 40 ქვეყნიდან ჩამოტანილ და შეძენილ მხატვრულ ორიგინალურ ექსპონატებს, სახსოვარ-შემოწირულობებს.

მუზეუმის მუშაობის განრიგი: მუშაობს ყოველდღე, ორშაბათის გარდა, 10 სთ-დან – 18 სთ-მდე.
მუზეუმში შესასვლელი ბილეთის ფასი: სკოლის მოსწავლეები (შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით) – 0.50 ლ., სტუდენტები (შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით) – 1 ლ., უფროსები – 2 ლ., გიდის მომსახურება სასკოლო ჯგუფისთვის – 5 ლ., გიდის მომსახურება ქართულ ენაზე – 5 ლ., გიდის მომსახურება ინგლისურ და რუსულ ენებზე – 10 ლ., ვორქშოფები და სწავლებები ქართულ ენებზე – 5 ლ., ვორქშოფები და სწავლებები ინგლისურ ენებზე – 10 ლ., საგანმანათლებლო პროგრამები და ღონისძიებები – საგაკვეთილო სწავლებები – 5 ლ.
უფასო ვიზიტი: 
6 წლამდე ასაკის ბავშვები; საქართველოს და უცხოეთის მუზეუმების თანამშრომლები, ICOM-ის წევრები (შესაბამისი დოკუმენტის და ID ბარათის წარდგენით); სპეციალური საჭიროების მქონე პირები (შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით); იძულებით გადაადგილებული პირები.

გამოფენები:
საგანმანათლებლო პროგრამები:
გამოცემები:

მუზეუმის ფართობი:
მუდმივი ექსპოზიცია:
პერიოდული გამოფენები:
საცავი: