შალვა რადიანის სახელობის ეთნოგრაფიული მუზეუმი ისტორიული მუზეუმები

მუზეუმის მისამართი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი დვაბზუ
მუზეუმის დაფუძნების თარიღი: 1984
მუზეუმის იურიდიული სტატუსი: ა(ა)იპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სამუზეუმო გაერთიანება
მუზეუმის ტიპი (პროფილი): ისტორიული
მუზეუმის ექსპონატების რაოდენობა:

მუზეუმის კოლექციების მოკლე აღწერა: მუზეუმში დაცულია ეთნოგრაფიული ნივთები, წიგნები, ფოტომასალა,  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ნივთები.

მუზეუმის მუშაობის განრიგი: მუშაობს ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 10 სთ-დან – 18 სთ-მდე.
მუზეუმში შესასვლელი ბილეთის ფასი: უფასო
უფასო ვიზიტი: 6 წლამდე ასაკის ბავშვები; საქართველოს და უცხოეთის მუზეუმების თანამშრომლები,  ICOM-ის წევრები (შესაბამისი დოკუმენტის და ID ბარათის წარდგენით); სპეციალური საჭიროების მქონე პირები (შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით); იძულებით გადაადგილებული პირები.

გამოფენები:
საგანმანათლებლო პროგრამები:
გამოცემები:

მუზეუმის მთლიანი ფართობი:
მუდმივი ექსპოზიცია:
პერიოდული გამოფენები:
საცავი