დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი ისტორიული მუზეუმები

მუზეუმის მისამართი: ქ. თბილისი, ანტონ კათალიკოსის ქ. 3
მუზეუმის დაფუძნების თარიღი: 1933
მუზეუმის იურიდიული სტატუსი: 2006 წლიდან – საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს  დაქვემდებარებაში
მუზეუმის ტიპი (პროფილი): ისტორიული
მუზეუმის ექსპონატების რაოდენობა:

მუზეუმის კოლექციების მოკლე აღწერა: მუზეუმი წარმოადგენს ებრაელთა საქართველოში ცხოვრების მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის განძთსაცავსა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა შემსწავლელ სამეცნიერო ცენტრს. იგი მფლობელია: მრავალი ექსპონატისა და რარიტეტისა – არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული, ისტორიული, ეპიგრაფიკული,  ხელნაწერი, ნაბეჭდი, მხატვრული, არქივების, აუდიო-ვიდეო, ფოტო-სურათებისა და ა.შ.

მუზეუმის კოლექციების მოკლე აღწერა: მუშაობს ყოველდღე, ორშაბათის გარდა, 11 სთ-დან – 18 სთ-მდე.
მუზეუმში შესასვლელი ბილეთის ფასი: 3 ლ.
უფასო ვიზიტი: 6 წლამდე ასაკის ბავშვები; საქართველოს და უცხოეთის მუზეუმების თანამშრომლები, ICOM-ის წევრები (შესაბამისი დოკუმენტის და ID ბარათის წარდგენით); სპეციალური საჭიროების მქონე პირები (შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით); იძულებით გადაადგილებული პირები.

გამოფენები:
საგანმანათლებლო პროგრამები:
გამოცემები
:  მუზეუმის მიერ გამოცემულია ებრაისტიკა – ქართველოლოგიისათვის მნიშვნელოვან ისამეცნიერო “შრომების”  9 ტომი. საკითხებისადმი.

მუზეუმის ფართობი: 893,39 კვ/მ
მუზეუმის ფართობი:
მუდმივი ექსპოზიცია:
პერიოდული გამოფენები:
საცავი:

მუზეუმის შენობის სტატუსი: მუზეუმის შენობას გააჩნია საქართველოს კულტურული მემკვიდროების უძრავი ძეგლის სტატუსი და იცავს საქართველოს კანონმდებლობა.