მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი ისტორიული მუზეუმები

მუზეუმის მისამართი: ქ. თბილისი, დიმიტრი უზნაძის ქ. 51
მუზეუმის დაფუძნების თარიღი: 1963
მუზეუმის იურიდიული სტატუსი: საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში
მუზეუმის ტიპი (პროფილი): ისტორიული
მუზეუმის ექსპონატების რაოდენობა: 19 000

მუზეუმის კოლექციების მოკლე აღწერა: ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი წარმოადგენს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სასწავლო ბაზას. მასში დაცულია სამედიცინო ხასიათის ხელნაწერები, არქეოლოგიური არტეფაქტები, ანთროპოლოგიური მასალა, ცნობილ ქართველ მედიკოსთა პირადი არქივები, რარიტეტული სამედიცინო ლიტერატურა.

მუზეუმის მუშაობის განრიგი: მუშაობს ყოველდღე, ორშაბათის გარდა, 11 სთ-დან – 18 სთ-მდე.
მუზეუმში
შესასვლელი ბილეთის ფასი:
უფასო ვიზიტი:
6 წლამდე ასაკის ბავშვები; საქართველოს და უცხოეთის მუზეუმების თანამშრომლები, ICOM-ის წევრები (შესაბამისი დოკუმენტის და ID ბარათის წარდგენით); სპეციალური საჭიროების მქონე პირები (შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით); იძულებით გადაადგილებული პირები.

გამოფენები:
საგანმანათლებლო პროგრამები:
გამოცემები:

მუზეუმის ფართობი:
მუდმივი ექსპოზიცია:
პერიოდული გამოფენები:
საცავი:

მუზეუმის შენობის სტატუსი: კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლი (საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2007 წლის # 3/181 ბრძანება).