ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქეოლოგიის მუზეუმი საუნივერსიტეტო მუზეუმები

მუზეუმის მისამართი: ქ. თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 1 (1 კორპუსი, მე-3 სართული)
მუზეუმის დაფუძნების თარიღი2007
მუზეუმის იურიდიული სტატუსი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემადგენლობაში
მუზეუმის ტიპი (პროფილი): ისტორიული
მუზეუმის ექსპონატების რაოდენობა:

მუზეუმის კოლექციების მოკლე აღწერა: არქეოლოგიის მუზეუმის ექსპოზიცია ქვის ხანიდან გვიან შუა საუკუნეებამდე პერიოდს მოიცავს. აქ წარმოდგენილ მრავალრიცხოვან არტეფაქტებს არა მარტო საქართველოსათვის, არამედ მთლიანად კავკასიისა და წინა აზიის უძველესი და ძველი ისტორიის გაშუქებისთვისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს.

მუზეუმის მუშაობის განრიგი: მუშაობს ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 11 სთ-დან – 16 სთ-მდე.
მუზეუმში შესასვლელი ბილეთის ფასი:
უფასო ვიზიტი: 6 წლამდე ასაკის ბავშვები; საქართველოს და უცხოეთის მუზეუმების თანამშრომლები, ICOM-ის წევრები (შესაბამისი დოკუმენტის და ID ბარათის წარდგენით); სპეციალური საჭიროების მქონე პირები (შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით); იძულებით გადაადგილებული პირები.

გამოფენები:
საგანმანათლებლო პროგრამები:
გამოცემები:

მუზეუმის მთლიანი ფართობი:
მუდმივი ექსპოზიცია:
პერიოდული გამოფენა:
საცავი