თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის მუზეუმი საუნივერსიტეტო მუზეუმები

მუზეუმის მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 1 (1 კორპუსი მე-3 სართული)
მუზეუმის დაფუძნების თარიღი: 2008
მუზეუმის იურიდიული სტატუსი: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შემადგენლობაში
მუზეუმის ტიპი (პროფილი): ისტორიული
მუზეუმის ექსპონატების რაოდენობა: 100 000

მუზეუმის კოლექციების მოკლე აღწერა: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმი შეიქმნა 2008 წელს, რომელიც ჩამოყალიბებულია უნივერსიტეტის ისტორიის მუზეუმის, უნივერსიტეტის ქართული ემიგრაციის მუზეუმის, არქეოლოგიის, გეოგრაფიის, ზოოლოგიის, მინერალოგიის, პალეონტოლოგიის, ვაჟა-ფშაველას მუზეუმების ფონდების ბაზაზე. უნივერსიტეტის ისტორიის მუზეუმში დაცულია უნივერსიტეტის დაფუძნებასა და განვითარებასთან დაკავშირებული დოკუმენტური მასალები, უნივერსიტეტის დამაარსებელთა და პროფესორების მემორიალური ნივთები და სხვა სახის მასალები.

მუზეუმის მუშაობის განრიგი: მუშაობს ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 11 სთ-დან – 16 სთ-მდე.
მუზეუმში შესასვლელი ბილეთის ფასი:
უფასო ვიზიტი: 6 წლამდე ასაკის ბავშვები; საქართველოს და უცხოეთის მუზეუმების თანამშრომლები, ICOM-ის წევრები (შესაბამისი დოკუმენტის და ID ბარათის წარდგენით); სპეციალური საჭიროების მქონე პირები (შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით); იძულებით გადაადგილებული პირები.

გამოფენები:
საგანმანათლებლო პროგრამები:
გამოცემები:

მუზეუმის მთლიანი ფართობი:
მუდმივი ექსპოზიცია:
პერიოდული გამოფენა:
საცავი

მუზეუმის შენობის სტატუსი: კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლი (საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2007 წლის # 3/181 ბრძანება).