ფუსტელთა სკოლა-მუზეუმი სხვადასხვა პროფილის მუზეუმები

მუზეუმის მისამართი: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ფუტიეთი
მუზეუმის დაფუძნების თარიღი: 2003
მუზეუმის იურიდიული სტატუსი: კერძო
მუზეუმის ტიპი (პროფილი): ისტორიული
მუზეუმის ექსპონატების რაოდენობა: 200

მუზეუმის კოლექციების მოკლე აღწერა: მუზეუმში ძირითადად დაცულია რაჭის მხარისთვის დამახასიათებელი ეთნოგრაფიული მასალა, სამოსი, საბრძოლო იარაღი, საეკლესიო ნივთები, ჰერალდიკური და არქეოლოგიური მასალა.

მუზეუმის მუშაობის განრიგი: ყოველდღე, 10 სთ-დან – 18 სთ-მდე.
მუზეუმში შესასვლელი ბილეთის ფასი: უფასო
უფასო ვიზიტი: 6 წლამდე ასაკის ბავშვები; საქართველოს და უცხოეთის მუზეუმების თანამშრომლები,  ICOM-ის წევრები (შესაბამისი დოკუმენტის და ID ბარათის წარდგენით); სპეციალური საჭიროების მქონე პირები (შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით); იძულებით გადაადგილებული პირები.

გამოფენები: “ფუსტელთა ტრადიცია”
საგანმანათლებლო პროგრამები: “ ფუსტები- ქართული სამხედრო საეკლესიო რაინდთა ორდენი”, ”სარწმუნოება და ერის კულტურა “, “აღვადგინოთ მართლმადიდებლური ღირებულებები”.
გამოცემები: მუზეუმის ბუკლეტი, ფუსტები- ქართული სამხედრო საეკლესიო რაინდთა ორდენი

მუზეუმის ფართობი: 200 კვ/მ
მუდმივი ექსპოზიცია: 100 კვ/მ
პერიოდული გამოფენები:
საცავი: 50 კვ/მ