ალიოშა ჯაფარიძის სახელობის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი ისტორიული მუზეუმები

მუზეუმის მისამართი: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი აბარი
მუზეუმის დაფუძნების თარიღი: 2017
მუზეუმის იურიდიული სტატუსი: ააიპ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი
მუზეუმის ტიპი (პროფილი): ისტორიული
მუზეუმის ექსპონატების რაოდენობა:

მუზეუმის
 კოლექციების მოკლე აღწერა: მუზეუმში დაცულია ალიოშა ჯაფარიძის მიერ შეგროვებული არქეოლოგიური, გეოლოგიური, ეთნოლოგიური და სხვა სახის მასალები.

მუზეუმის მუშაობის განრიგი: ყოველდღე, 12 სთ-დან – 16 სთ-მდე.
მუზეუმში შესასვლელი ბილეთის ფასი:
უფასო ვიზიტი: 6 წლამდე ასაკის ბავშვები; საქართველოს და უცხოეთის მუზეუმების თანამშრომლები, ICOM-ის წევრები (შესაბამისი დოკუმენტის და ID ბარათის წარდგენით); სპეციალური საჭიროების მქონე პირები (შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით); იძულებით გადაადგილებული პირები.

გამოფენები:
საგანმანათლებლო პროგრამები:
გამოცემები
:

მუზეუმის ფართობი:
მუდმივი ექსპოზიცია:
პერიოდული გამოფენები:
საცავი: