კანონმდებლობა

 

საქართველოს კანონი ”მუზეუმების შესახებ”

 

საქართველოს კანონი ”კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ”

 

საქართველოს კანონი ”კულტურული ფასეულობის საქართველოდან გატანისა და საქართველოში შემოტანის შესახებ”

ინსტრუქცია სამუზეუმო ფასეულობათა აღრიცხვისა და დაცვის შესახებ

სამუზეუმო საქმის მენეჯმენტი

ამუზეუმო ექსპოზიციების სახელმძღვანელო

სახელმძღვანელო მუზეუმის გიდებისათვის 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "პოსტსაბჭოთა სივრცის მუზეუმების პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები", მასალები

 

  • ყველა უფლება დაცულია © 2019
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია