საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია

საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია
იურიდიული სტატუსი: არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირი (ააიპ) 
რეგისტრაციის თარიღი: 2003 წლის 17 მარტი
ტელ: +995 577 725 450
ვებ-გვერდი: www.georgianmuseums.ge

გვერდი განახლების პროცესშია. 
  • ყველა უფლება დაცულია © 2019
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია