ლექციები

 • ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების კოლექციების ფორმირება სანკტ-პეტერბურგის მუზეუმებში
 • 19 დეკემბერს გ. ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნულ ცენტრში გაიმართა პროფ. ინგა ქარაიას საჯარო ლექცია თემაზე "ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების კოლექციების ფორმირება სანკტ-პეტერბურგის მუზეუმებში".
   
  სანკტ-პეტერბურგის მუზეუმების ფონდებში (სახელმწიფო ერმიტაჟი, რუსეთის ეთნოგრაფიული მუზეუმი, რუსული მუზეუმი, კუნსტკამერა და სხვ.)  ამჟამად დაცულია ისტორიული, კულტურული და სხვა  სამეცნიერო ინფორმაციის შემცველი ათასობით ქართული  მოძრავი კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუში, რომელთა შესახებ დაზუსტებული ინფორმაცია უცნობია საქართველოს სამეცნიერო საზოგადოებისათვის, ვინაიდან ამ მიმართულებით სისტემური კვლევა აქამდე არ ჩატარებულა. 
  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამენტური კვლევების გრანტით დაფინანსებული პროექტის (#FR17-503, „ქართული მოძრავი კულტურული მემკვიდრეობის ვირტუალური ანასტილოსი სანკტ-პეტერბურგის მუზეუმებში დაცული კოლექციების კვლევის საფუძველზე“, წამყვანი ორგანიზაცია: თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დოქტორი ინგა ქარაია) ფარგლებში 2018-2020 წლებში განხორციელდება სანკტ-პეტერბურგის მუზეუმებში  დაცული ქართული მოძრავი კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების გადინების  ფაქტებისა  და კოლექციების ფორმირების პროცესის თეორიული კვლევა და ანალიზი, ამ კოლექციების აღნუსხვა, კლასიფიკაცია და სისტემატიზაცია, მათი რაოდენობრივი და თვისებრივი მახასიათებლების კვლევა, იდენტიფიკაციისა და მსოფლიო პრაქტიკაში ფართოდ გამოყენებული ვირტუალური ანასტილოსის პროცესის განხორციელება, რაც აქტუალური და მნიშვნელოვანია ქართული კულტურული მემკვიდრეობის სრული სურათის შექმნისათვის და სავარაუდოდ, ახალი ცოდნით გაამდიდრებს ეროვნულ სამეცნიერო სივრცეს.  
   
  ცხადია, ანასტილოსის პროცესის რეალურად განხორციელება და კოლექციების თავდაპირველ, ავთენტურ სივრცეში  დაბრუნება შეუძლებელია, მაგრამ მსგავსი ფაქტების მოკვლევა, დაფიქსირება და ანალიზი ქმნის შესაძლებლობას, ანასტილოზი განხორციელდეს ვირტუალურად, რაც პირველად მოგვცემს ამ უნიკალური კოლექციების შესახებ სრული ინფორმაციის მიღებისა   და სამომავლო მეცნიერულ კვლევებში მათი გამოყენების საშუალებას.
   
 • ყველა უფლება დაცულია © 2019
  საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია