გამოცემები

  • სერგი მაკალათიას სახელობის გორის ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის გზამკვლევი

  • გზამკვლევში (სერიიდან: ”საქართველოს მუზეუმები”) შესულია: ინფორმაცია მუზეუმის შექმნის ისტორიის შესახებ, მუზეუმში დაცული შიდა ქართლის ტერიტორიაზე მოპოვებული არქეოლოგიური მასალების, ეთნოგრაფიული კოლექციის, ხატებისა და საეკლესიო ნივთების კოლექციის, ტექსტილისა და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშების, საბრძოლო აღჭურვილობისა და საიუველირო ნაწარმის კოლექციის, ხელნაწერებისა და ფოტოფონდში დაცული მასალების შესახებ, აგრეთვე პრაქტიკული ინფორმაცია მუზეუმის დამთვალიერებლისათვის (მუშაობის საათები, ბილეთის ფასები საექსკურსიო მომსახურების სერვისის სხვა საშუალებების მითითებით). ტექსტის ავტორები: თინათინ სოსანიძე, ეკატერინე ილარიშვილი, თამილა კოშორიძე, ნინო ქილითაური, იამზე ხომასურიძე; რედაქტორები: მარიამ ბურჭულაძე, ინგა ქარაია; ინგლისური თარგმანი: ცირა გვასალია; ფოტოგრაფია: თემურ შალამბერიძე, ზურაბ ჯოხაძე; დიზაინი: ლაშა ქარაია. გამოიცა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაფინანსებით. ქართულ-ინგლისურ ენებზე, 250 ფერადი ილუსტრაციით, 120 გვ, ზომა: A-4, ტირაჟი: 900 ეგზემპლარი. დაბეჭდილია გამომცემლობა ”წიგნის სამყაროს” მიერ. ISBN 978-9941-0-3898-3. 2011 წ.

  • ყველა უფლება დაცულია © 2019
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია