გამოცემები

  • ქუთაისის ისტორიული მუზეუმის გზამკვლევი

  • გზამკვლევში (სერიიდან: ”საქართველოს მუზეუმები”) შესულია: ინფორმაცია მუზეუმის შექმნის ისტორიის შესახებ, დასავლეთ საქართველოს რეგიონში მოპოვებული არქეოლოგიური მასალების, მუზეუმში დაცული ეთნოგრაფიული კოლექციის, ჭედური და ფერწერული ხატების, ტექსტილისა და ხელნაწერი ნიმუშების, საბრძოლო აღჭურვილობის კოლექციისა და ხელნაწერთა ფონდის, სახვითი ხელოვნების ნიმუშებისა და ფოტოფონდში დაცული მასალების შესახებ, აგრეთვე პრაქტიკული ინფორმაცია მუზეუმის დამთვალიერებლისათვის (მუშაობის საათები, ბილეთის ფასები საექსკურსიო მომსახურების სერვისის სხვა საშუალებების მითითებით). ტექსტის ავტორები: ომარ ლანჩავა, ნუკრი (ნუგზარ) კვარაცხელია, ციცინო მუმლაძე. რედაქტორი: ინგა ქარაია; ინგლისური თარგმანი: ქეთევან უგლავა; ფოტოგრაფია: მირიან სტეფანია, თორნიკე ტურაბელიძე; კომპიუტერული დიზაინი: ლაშა ქარაია. გამოიცა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაფინანსებით. ქართულ-ინგლისურ ენებზე, 400 ფერადი ილუსტრაციით, 160 გვ, ზომა: A-4, ტირაჟი: 900 ეგზემპლარი. დაბეჭდილია გამომცემლობა ”სეზანის” მიერ. ISBN 978-9941-0-3897-6. 2011 წ.

  • ყველა უფლება დაცულია © 2019
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია