გამოცემები

  • კატალოგი“სმირნოვების სახლი – საჩუქრად საქართველოს”

  • კატალოგში შესულია ვრცელი ტექსტუალური ინფორმაცია სმირნოვების სახლის, მის მფლობელთა, კოლექციის შექმნისა და მისი მხატვრულ-კულტურული მნიშვნელობის შესახებ, მდიდარი ვიზუალური მასალა. კატალოგი გამოსაცემად მომზადდა გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნული ცენტრისა და მუზეუმის თანამშრომელთა მიერ. გამოიცა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და საქველმოქმედო ფონდის „ქართუ“ დაფინანსებით, საერთაშორისო კულტურულ-საგანმანათლებლო ასოციაცია „Русский клуб“-ის ხელშეწყობით. ტექსტის ავტორები: მარიამ გაჩეჩილაძე, თამარ ბელაშვილი, ალექსანდრე სვატიკოვი, რედაქტორი: დიმიტრი თუმანიშვილი, ინგლისური თარგმანი: ასმათ ლეკიაშვილი, ინგლისური ტექსტის რედაქტორი: თინათინ ნამგალაშვილი, რუსული თარგმანი: გინა ჭელიძე, დიზაინი: დავით ელბაქიძე-მაჭავარიანი. ზომა: A-3, 336 გვ., ტირაჟი: 800. ISBN 978-9941-0-1264-8. 2009 წ.

  • ყველა უფლება დაცულია © 2019
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია