გამოცემები

  • საქართველოს მუზეუმების გზამკვლევი

  • წიგნში შესულია: ტექსტუალური და ვიზუალური ინფორმაცია საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ 223 მუზეუმზე (მუზეუმის დასახელება, საკონტაქტო ინფორმაცია, ადგილ-მდებარეობა, ტიპი, ინფორმაცია ექსპონატთა რაოდენობასა და მნიშვნელოვან კოლექციებზე, ფონდებსა და განყოფილებებზე, მუზეუმის მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზაზე – ფერადი ფოტომასალის გამოყენებითა და სხვა სახის მონაცემებით ქართულ-ინგლისურ ენებზე). ავტორები: ინგა ქარაია, მაკა ბურჭულაძე, ლაშა ქარაია, სალომე ცისკარიშვილი. წიგნი გამოსაცემად მომზადდა საქართველოს მუზეუმების ასოციაციისა და ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის მიერ. წიგნის გამოცემა დაფინანსდა საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს მიერ. წიგნის ზომა: A-5, 200 გვ., 400-ზე მეტი ფერადი ფოტოილუსტრაცია. 2006 წ.

     
  • ყველა უფლება დაცულია © 2019
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია