გამოცემები

  • სამუზეუმო ფასეულობათა აღრიცხვა-დაცვის ინსტრუქცია

  • “სამუზეუმო ფასეულობათა აღრიცხვა-დაცვის ინსტრუქცია” წარმოადგენს სახელმძღვანელოს სამუზეუმო ფასეულობათა აღრიცხვა-დაცვისა და რესტავრაციის ძირითადი წესებისა და ფორმების შესახებ. ინსტრუქცია განსაზღვრავს სამუზეუმო ექსპონატების აღრიცხვა-დაცვაზე პასუხისმგებელ პირთა უფლება-მოვალეობებს, ექსპონატების რესტავრაცია-კონსერვაციის პირობებს, შეიცავს ინფორმაციას სამუზეუმო ფონდების შემადგენლობასა და სისტემატიზცია-ინვენტარიზაციაზე, დაცვაზე (აღჭურვილობა, დაცვის, ტემპერატურისა და ჰაერის ტენიანობის, ბიოლოგიური რეჟიმი, სხვადასხვა მასალის შენახვისა და ტრანსპორტირების პირობები), სამუზემო ექსპონატის პასპორტის ნიმუში, წიგნში დაბეჭდილია აგრეთვე საქართველოს მუზეუმებისა და საერთაშორისო სამუზეუმო ორგანიზაციების ვებ-გვერდების მისამართები. ავტორები: მაკა ბურჭულაძე, ინგა ქარაია. წიგნი გამოსაცემად მომზადდა საქართველოს მუზეუმების ასოციაციის მიერ. წიგნის გამოცემა დაფინანსდა საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს მიერ. წიგნის ზომ: A-5, 100 გვერდი, ტირაჟი: 1000 ცალი. 2006 წ.

  • ყველა უფლება დაცულია © 2019
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია