გამოცემები

 • სამუზეუმო განათლების სახელმძღვანელო

 • სამუზეუმო განათლების მეთოდებისა და ტექნოლოგიების სახელმძღვანელო
  ავტორი: არია ვან ველდჰუიზენი
  ISBN: 978-90-827542-3-0  სახელმძღვანელოს ქართულ ენაზე თარგმნა განხორციელდა ICOM საქართველოს  მიერ.
  გამოცემა დაფინანსდა საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ “კულტურული მემკვიდრეობის წელი 2018” ფარგლებში.

  გამოცემის ელექტრონული ვერსია
 • ყველა უფლება დაცულია © 2019
  საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია