გამოცემები

 • ICOM-ის სამუზეუმო ეთიკის კოდექსი

 • სამუზეუმო ეთიკის კოდექსი შემუშავდა მუზეუმების საერთაშორისო საბჭოს (ICOM) მიერ. მასში მოცემულია მუზეუმების საქმიანობის ეთიკური საფუძვლები. კოდექსი ასახავს საერთაშორისო სამუზეუმო საზოგადოების მიერ საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებს. ICOM-ი გაწევრიანება და ყოველწლიური აწევრო გადასახადის გადახდა წევრებს ავალდებულებს დაიცვან ICOM-ის სამუზეუმო ეთიკის კოდექსის დებულებები. 
  ICOM-ის სამუზეუმო ეთიკის კოდექსი გამოქვეყნებულია ინგლისურ, ფრანგულ და ესპანურ ენებზე. ICOM პრიორიტეტულად მიიჩნევვს კოდექსის სხვა ენებზე თარგმნას, თუმცა თარგმანი ოფიციალურად ითვლება მხოლოდ მაშინ, თუკი იგი იქნება დამტკიცებული იმ ქვეყნის მინიმუმ ერთი ეროვნული კომიტეტის მიერ, სადაც მოცემული ენა წარმოადგენს სახელმწიფო ენას.
  ICOM-ის სამუზეუმო ეთიკის კოდექსის თარგმანი ქართულ ენაზე დამტკიცებულია ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის გამგეობის მიერ 2017 წლის 10 თებერვალს. 

  თარგმანი ფრანგულიდან: ნინო კიტოვანი (2005)
  რედაქტირება: ინგა ქარაია (2017)

  ICOM-ის სამუზეუმო ეთიკის კოდექსი
 • ყველა უფლება დაცულია © 2019
  საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია