გამოფენები

  • "ვერა ფაღავა, თბილისი"

  • 15.09.2012-15.10.2012
    საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, დ. შევარდნაძის სახ. ეროვნული გალერეა
    ორგანიზატორები: საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ვერა ფაღავას სახ. ასოციაცია, საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
  • ყველა უფლება დაცულია © 2019
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია