გამოფენები

  • საქართველოს გ. ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი

  • 2006 წლის ოქტომბერი – ვაჟა-ფშაველას დაბადების 145 წლისთავისადმი მიძღვნილი გამოფენა, რომელზეც ექსპონირებული იყო ვაჟას მემორიალური ნივთები, ფოტო და დოკუმენტური მასალა.

  • ყველა უფლება დაცულია © 2019
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია