გამოფენები

  • შალომ კობოშვილი (უცნობი ნამუშევრების გამოფენა)

  • 2006 წლის 19 ივლისს თბილისის ისტორიის მუზეუმში მიმდინარეობდა შალომ კობოშვილის (1876 - 1941) ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა. გამოფენა მიეძღვნა შალომ კობოშვილის დაბადებიდან 130 წლისთავს. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თაოსნობით მომზადდა მხატვრის ნამუშევრების კატალოგი თანმხლები ტექსტით ქართულ, ინგლისურ, ებრაულ და რუსულ ენებზე. კატალოგის დიზაინი: სანდრო ყანჩელი.

  • ყველა უფლება დაცულია © 2019
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია