გამოფენები

 • ლევან ხარანაულის გამოფენა

 • 19.03.2013 - 27.03.2013
  გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი


  გიორგი ჭანტურიას 8, 0108, თბილისი, საქართველო

  www.literaturemuseum.ge

 • ყველა უფლება დაცულია © 2019
  საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია