კონფერენციები

 • სამეცნიერო კონფერენცია - 21-ე საუკუნის მუზეუმის გამოწვევები და მილენიუმის თაობა

 • კონფერენცია ეძღვნება ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტის დაარსების 10 წლისთავს
  17 მაისი, 2017 

  სამეცნიერო კონფერენცია იმართება მუზეუმის კვირეულის ფარგლებში, მუზეუმმცოდნეობის პროგრამის მაგისტრანტების, დოქტორანტებისა და პროფესორების მონაწილეობით. კონფერენციის თემატიკა ფოკუსირებულია 21-ე საუკუნის მუზეუმის გამოწვევების გაანალიზებაზე მილენიუმის თაობის თვალთახედვით და მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 
  • 21-ე საუკუნის სამუზეუმო მენეჯმენტის გამოწვევები; 
  • ინტერპრეტაციის თანამედროვე მიდგომები მუზეუმებში;
  • განათლება და მუზეუმი: თანამედროვე მიდგომები სამუზეუმო საგანმანათლებლო  პროგრამებში;
  • სამუზეუმო სივრცის ორგანიზების თანამედროვე მეთოდები; 
  • ექსპონირების ინოვაციური მეთოდები 21-ე საუკუნის მუზეუმებში; 
  • მუზეუმის ხელმისაწვდომობა: სოციალური პროექტები - ინკლუზიური გარემოს შექმნა;
  • თანამედროვე სამუზეუმო ფანდრეიზინგის საკითხები;
  • მუზეუმი და თანამედროვე ტექნოლოგიები: სამუზეუმო კოლექციების ხელმისაწვდომობა ვირტუალური პროექტების მეშვეობით. 

  კონფერენციის პროგრამა 


  ორგანიზატორი: ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი
  თანაორგანიზატორები:
  აპ. ქუთათელაძის სახ. თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
  საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
  კონფერენციის ჩატარების ადგილი: საქართველოს ეროვნული მუზეუმის აუდიტორია, თბილისი, ფურცელაძის ქ. 1
 • ყველა უფლება დაცულია © 2019
  საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია