კონფერენციები

  • რეგიონული სემინარი: ”საიუველირო ხელოვნება სამუზეუმო სივრცეში: გუშინ დღეს, ხვალ”

    • ICOM აზერბაიჯანის, აზერბაიჯანის ხალიჩების მუზეუმის, ICOM საქართველოსა და პ.ს. გამზატოვის სახ. ხელოვნების მუზეუმის ორგანიზებით
      2017 წლის 25-27 იანვარს აზერბაიჯანის ხელოვნების მუზეუმში გაიმართა რეგიონული სემინარი: საიუველირო ხელოვნება სამუზეუმო სივრცეში: გუშინ, დღეს, ხვალ
  • ყველა უფლება დაცულია © 2017
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია