ტრენინგები

  • ეროვნული ტრეინინგები საქართველოს მუზეუმების მენეჯერებისა და სპეციალისტებისათვის

  • საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ხელშეწყობითთბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიისა და საქართველოს მუზეუმების ასოციაციის ორგანიზებით, სამუზეუმო საქმის ქართველ ექსპერტთა ხელმძღვანელობით, 2014 წლის 14-17 ივლისს თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის ბაზაზე ჩატარდა ტრეინინგები საქართველოს მუზეუმების წარმომადგენლებისათვის
     
    ტრეინინგებში მონაწილეობდა ქვეყნის სხვადასხვა მუზეუმის 47 წარმომადგენელი, რომლებმაც მიიღეს თანამედროვე სტანდარტის მეთოდოლოგიური რეკომენდაციები სამუზეუმო მენეჯმენტის საკვანძო საკითხებზე, მუზეუმის განვითარების კონცეფციის შემუშავების, სამუზეუმო ექსპოზიციების მენეჯმენტის, სამუზეუმო კოლექციების მენეჯმენტის, დოკუმენტირებისა და მოვლის საკითხებზე, მუზეუმის აუდიტორიის კვლევის, მუზეუმში დამატებითი სახსრების მოზიდვის (ფანდრაიზინგი), სამუზეუმო მარკეტინგისა და სხვა აქტუალურ საკითხებზე.
  • ყველა უფლება დაცულია © 2019
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია