თელავის ისტორიული მუზეუმი

  • მიმდინარეობს  სარეაბილიტაციო  სამუშაოებიამ ეტაპზე არ ფუნქციონირებს.

  • ყველა უფლება დაცულია © 2019
    საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია