საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წიაღისეული საბადოების მუზეუმი

 • მისამართი: კოსტავას ქ. 77, 0175, თბილისი, (III კორპუსი)
  ტელეფონი: (+995 32) 2 36 51 53
  ფაქსი: (+995 32) 2 36 51 55
  ელ-ფოსტა: ims@gtu.ge info@gtu.ge
  ვებ-გვერდი: www.gtu.ge
  მუზეუმის დაარსების თარიღი: 1920 წელი
  მუზეუმის იურიდიული სტატუსი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შემადგენლობაში
  მუზეუმის ტიპი (პროფილი): ისტორიული
  მუზეუმის ექსპონატთა რაოდენობა: 5000

  მუზეუმის კოლექციის მოკლე აღწერა: მუზეუმში თავმოყრილი 5000-ზე მეტი ნიმუში არა მარტო შემეცნებითი და სასწავლო დანიშნულებისაა, არამედ მისი მნიშვნელოვანი ნაწილი სამეცნიერო ხასიათისაა. მუზეუმის ექსპონატებში არის საქართველოს თითქმის ყველა საბადოსა თუ მადანგამოვლინების კარგად რანჟირებული და გეოლოგიურად სისტემატიზებული სასწავლო და საკვლევი კოლექციები.

  მუზეუმის მუშაობის განრიგი: მუშაობს ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 11.00-დან 17.00-საათამდე

 • ყველა უფლება დაცულია © 2019
  საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია