დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა ისტორიის მუზეუმი

 •  

  მისამართი: 0105, ქ. თბილისი, ანტონ კათალიკოსის ქ. 3
  ტელეფონი: (+995 32) 2 98 59 92
  ელ-ფოსტა: musumjewish@yahoo.com; givigambashidze@yahoo.com
  ვებ-გვერდი: www.georgianmuseums.ge    www. facebook.com/jewishgeo   
  მუზეუმის დაფუძნების თარიღი: 1933
  მუზეუმის იურიდიული სტატუსი: სსიპ 2006 წლიდან (საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო)
  მუზეუმის ტიპი (პროფილი): ისტორიული
   

  მუზეუმის კოლექციების მოკლე აღწერა: მუზეუმი  წარმოადგენს ებრაელთა საქართველოში ცხოვრების მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის განძთსაცავსა და ქართულ-ებრაულ ურთიერთობათა შემსწავლელ სამეცნიერო ცენტრს.  იგი  მფლობელიამრავალი  ექსპონატისა  და  რარიტეტისა  -  არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიულიისტორიულიეპიგრაფიკულიხელნაწერინაბეჭდიმხატვრული, არქივების, აუდიო-ვიდეო, ფოტო-სურათებისა და ა.შ.

  მუზეუმის კოლექციების მოკლე აღწერა: ყოველდღე 11.00 - 17.00

  მუზეუმში შესასვლელი ბილეთის ფასი: 3 ლ, 6 წლამდე ბავშვები უფასო, სკოლის მოსწავლეებისა, სტუდენტებისა და პენსიონერებისათვის 1 ლ.

   

  გამოცემები:  მუზეუმის მიერ გამოცემულია ებრაისტიკა-ქართველოლოგიისათვის მნიშვნელოვან ისამეცნიერო “შრომების”  9 ტომი.

  ჩატარებულია: ექსპედიციებისაქართველოსსხვადასხვამხარეში,  გამოფენებისაერთაშორისო კონფერენციები მიძღვნილი საქართველოს ებრაელთაქართულ-ებრაულ და საქართველო-პალესტინის ურთიერთობათა ისტორიის საკითხებისადმი.


  მუზეუმის ფართობი: 893,39 კვ/მ

  მუზეუმის შენობის ტექნიკური მდგომარეობა მოცემული მომენტისთვის: გამარტული
  მუზეუმის შენობის სტატუსი: მუზეუმის შენობას გააჩნია საქართველოს კულტურული მემკვიდროების უძრავი ძეგლის სტატუსი და იცავს საქართველოს კანონმდებლობა

 • ყველა უფლება დაცულია © 2018
  საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია