საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმი (ქარვასლა)

 • მისამართი  0105, თბილისი, სიონის ქ. 8
  ტელეფონი: (+995 32) 2 98 22 81
  ელ-ფოსტა:   info@museum.ge
  ვებ-გვერდიwww.museum.ge 
  მუზეუმის იურიდიული სტატუსი: 2004  წლიდან გაერთიანებულია  სსიპ-საქართველოსეროვნულიმუზეუმის შემადგენლობაში (საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო)
  მუზეუმის დაფუძნების თარიღი:   1910 წელი
  მუზეუმის ტიპი (პროფილი): ისტორიული
  ექსპონატთა  რაოდენობა:50 000

  მუზეუმის კოლექციების მოკლე აღწერა: მუზეუმის ფონდებში დაცულია თბილისის ისტორიასთან, ყოფასთან და კულტურასთან დაკავშირებული კოლექციები. მათ შორის, მდიდარიარქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული, დოკუმენტური მასალა, ხალხურიგამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები, ბრინჯაოს ხანის იარაღი და თიხის ნაწარმი, ფეოდალური ხანის მოჭიქული და სხვა სახის თიხის ჭურჭელი, ქაშანურის და ფაიფურის ნაწარმი, საბრძოლო იარაღი, მუსიკალური ინსტრუმენტები, ნუმიზმატიკა, ქართველ და უცხოელ მხატვართა მხატვრული და გრაფიკული ნამუშევრები.

  მუზეუმის მუშაობის განრიგი: მუშაობს ყოველდღე, ორშაბათის  გარდა, 11 სთ-დან - 16 სთ-მდე
  მუზეუმში შესასვლელი ბილეთის ფასი:უფროსებისათვის - 3 ლ, სტუდენტებისათვის - 1.5 ლ,  სასკოლო ასაკის მოზარდებისათვის- 0.5 ლ, ტურები გიდების თანხლებით  – 10 ლ.
  უბილეთოდ დაიშვებიან:  6 წლამდე ბავშვები, სოციალურად დაუცველი მოზარდები, ICOM-ის წევრები, საქართველოს და უცხოეთის ქვეყნების მუზეუმების თანამშრომლები, Iდა IIკატეგორიის ინვალიდები, სპეციალისტები და სტუდენტები სამეცნიერო საქმიანობისას.

  გამოფენებიპერიოდული გამოფენები მუზეუმის ფონდებიდან საქართველოში და საზღვარგარეთ, თანამედროვე ქართველ და უცხოელ მხატვართა გამოფენები 
  საგანმანათლებლოპროგრამები: 2005 წელსსაქართველოსეროვნულმუზეუმშიშეიქმნასაგანმანათლებლოპროგრამებისდეპარტამენტი, რომელიცმუშაობს სამუზეუმოკოლექციებისთემატიკისპროგრამებზე (ელ-ფოსტა: program@museum.ge, ტელ: (+99593) 328345
  გამოცემები:მუზეუმის კატალოგები, ბუკლეტები და სხვ.

  მუზეუმის შენობის სტატუსი:კულტურულიმემკვიდრეობისუძრავი ძეგლი (საქართველოს კულტურისა  დაძეგლთა დაცვის მინისტრის 2007 წლის #3/181 ბრძანება)

 • ყველა უფლება დაცულია © 2018
  საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ICOM-ის საქართველოს ეროვნული კომიტეტი, საქართველოს მუზეუმების ასოციაცია, კულტუროლოგიური კვლევის ასოციაცია